Tack för ditt intresse i enkäten “Små vattenförekomster (dammar) i urbana miljöer”

Har du någonsin funderat på varför urbana dammar finns och vad syftet med dem är? Snälla hjälp oss att lära oss mer genom att svara på den här enkäten.

Den här enkäten genomförs för Urban Algae-projektet. Ditt deltagande hjälper oss genom att bidra med värdefull, vetenskaplig kunskap om urbana dammar.

Enkäten tar ungefär 20-25 min att slutföra och du är anonym.


Anonym – I nuläget (08/2019) följer vi definitioner för personlig data enligt Dataskyddsförordningen (DSF) som gäller inom Europeiska unionen.

https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/

Vi uppskattar din medverkan i den här enkäten och i vår forskning. För att delta i enkäten behöver du vara äldre än 14 år när enkäten genomförs.


1. Samtycke?

Genom att klicka på “Jag samtycker”-knappen nedanför bekräftar du att din medverkan är frivillig och att du är medveten om att du kan anvsluta eller avbryta enkäten när som helst oavsett anledning.


Urban Algae website