Dziękujemy za zainteresowanie badaniem naukowym pt. "Małe zbiorniki wodne (stawy) na obszarach miejskich".

Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo dlaczego na obszarach miejskich istnieją stawy i jakie są ich cele? Proszę pomóc nam dowiedzieć się więcej wypełniając tą ankietę.

Ankieta jest przeprowadzana w ramach projektu Urban Algae, projketu naukowego przeprowadzanego przez młodych naukowców. Państwa udział w badaniu pomoże nam pozyskać cenną wiedzę naukową na temat stawów miejskich. 

Wypełnienie ankiety zajmie około 20-25 minut. Ankieta jest anonimowa


Anonimowa - W tej chwili (08/2019) przestrzegamy definicji Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych Unii Europejskiej.


https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/

Doceniamy Państwa udział w naszej ankiecie i badaniu. W celu wypełnienia ankiety, w momencie przeprowadzania ankiety powinni Państwo mieć więcej niż 14 lat.


1. Czy Państwo wyrażają zgodę?

Klikając poniżej przycisk „Zgadzam się”, potwierdzają Państwo, iż Państwa udział jest dobrowolny i że wiedzą Państwo, iż mogą zakończyć lub przerwać ankietę w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu.


Urban Algae website