1. Въведение и съгласие за участие

Благодарим Ви за проявения интерес към научното изследване „Малки водоеми (езера) в градска среда“.

Замисляли ли сте се защо има градски езера и какво е предназначението им?

Това проучване се провежда от името на проекта Urban Algae. Вашето участие ще ни помогне да придобием ценни научни познания за езерата в градска среда.

Попълването на анкетата отнема около 20-25 минути и е анонимно.


анонимно - Към момента (08/2019) следваме определенията на General Data Protection Regulation (GDPR), относно личните данни в рамките на Европейския съюз.


https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/

Оценяваме участието Ви в нашето проучване. За да попълните анкетата,

рябва да сте на възраст над 14

години в момента на провеждане на проучването.


2. Приемате ли?

С натискането на бутона “Приемам" по-долу, Вие потвърждавате, че участието Ви е доброволно и сте наясно, че можете да прекратите или прекъснете попълването на анкетата по всяко време и по каквато и да е причина.


Urban Algae website