Zakończono badania

Dziękujemy za zainteresowanie!

Niestety, badanie to zostało zakończone, ponieważ 22.03.2015.

Ankieta.


Sarah Delere / Anna Roth / Tobias Roth, FU Berlin / WWU Münster