0% užbaigta
Informuotas sutikimas dalyvauti tyrime

Tyrimo tikslas. Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros mokslininkė dr. Viktorija Čepukienė. Šio tyrimo tikslas yra atskleisti bendravimo gimtojoje šeimoje bei su partneriu ypatumus, o taip pat įvertinti internetinės intervencijos veiksmingumą, skatinant palankesnį bendravimą tarp partnerių/sutuoktinių.

Tyrimo dalyviai. Šiame tyrime kviečiami dalyvauti suaugę asmenys, partnerystėje ar santuokoje gyvenantys ne trumpiau nei vienerius metus ir norintys pagerinti bendravimą su partneriu/sutuoktiniu. Tai reiškia, kad tyrime pirmiausia kviečiamos dalyvauti poros (abu partneriai/sutuoktiniai), tačiau gali dalyvauti ir pavieniai asmenys, t.y. tie, kurie tyrime dalyvauti nori, tačiau kurių partneriai tyrime dalyvauti nesutinka. 

Tyrimo eiga. Tyrimą sudaro kelios dalys. Pirmąją dalį sudaro apklausa, kurios metu reikės internetu atsakyti į įvairius klausimus apie santykius gimtojoje šeimoje, su partneriu, asmeninius išgyvenimus bei tėvystės patirtis. Apklausa gali trukti iki 30 min. Pasibaigus apklausai norintieji bus kviečiami dalyvauti internetinėje intervencijoje, skirtoje porų santykių geresniam supratimui ir stiprinimui, kuri truks 26 dienas. Kiekvienos dienos vakare intervencijos dalyvis turės prisijungti prie internetinės platformos su jam į el. paštą atsiųsta unikalia nuoroda ir atsakyti į kelis klausimus. Atsakymai į klausimus užtruks iki 5-10 min. Praėjus 3 ir 6 mėnesiams nuo sudalyvavimo pirmoje apklausoje visi sudalyvavusieji el. paštu gaus pakvietimą sudalyvauti antroje ir trečioje apklausose, kurios bus trumpesnės nei pirmoji ir atsakymai į jos klausimus užtruks iki 20 min. 

Dalyvavimo laisvanoriškumas. Dalyvavimas šiame tyrime yra laisvanoriškas. Net sutikus ir pradėjus dalyvauti, iš tyrimo galėsite pasitraukti bet kuriuo metu.

Dalyvavimo tyrime žala ir nauda. Dalyvavimas tyrimo apklausose gali sukelti nedidelį nuovargį, nes jos sudarytos iš nemažo klausimų skaičiaus. Todėl yra numatyta galimybė vienoje apklausoje sudalyvauti per kelis kartus, tačiau unikali tyrimo nuoroda yra aktyvi tik 5 dienas, tad eigoje sustabdžius dalyvavimą, jį pratęsti reikėtų per 5 dienas jungiantis su ta pačia nuoroda. Taip pat kai kurie klausimai apie patirtis gimtojoje šeimoje ir poros santykiuose gali sukelti nemalonius prisiminimus ir išgyvenimus, todėl siekiant sumažinti emocinį diskomfortą dalyvavimą tyrime bet kada galima nutraukti

Jums dalyvavimas gali būti naudingas, nes sudarys sąlygas kryptingai apmąstyti gimtojoje šeimoje bei partnerystėje/santuokoje vyraujančius santykius. Jei nuspręsite dalyvauti  internetinėje intervencijoje, turėsite galimybę tikslingai siekti teigiamų pokyčių santykiuose su savo partneriu/sutuoktiniu. Tiesa, tyrėjai negali pažadėti, kad pokyčių iš tiesų pavyks pasiekti, nes intervencija yra eksperimentinė, be to, net ir patikrinti intervenciniai metodai nebūna veiksmingi visiems, kuriems yra taikomi. 

Jūsų dalyvavimas šiame tyrime gali turėti ne tik asmeninės, bet ir platesnės mokslinės bei praktinės naudos, nes surinktų duomenų pagrindu mokslininkai turės galimybę geriau suprasti veiksnius, susijusius su poros santykiais ir jų raida, bei plėtoti intervencines priemones asmenims, norintiems darnesnių santykių su partneriu/sutuoktiniu.

Tyrimo duomenų panaudojimas ir apsauga. Visa informacija, kurią pateiksite dalyvaudami šiame tyrime, bus prieinama tik pagrindiniam tyrėjui ir bus panaudojama išskirtinai moksliniais tikslais, užtikrinant asmeninių duomenų apsaugą. Tyrimo duomenys bus analizuojami tik apibendrinti ir publikuojami moksliniuose straipsniuose. Dalyvavimas šiame tyrime yra anonimiškas, Jūsų nebus prašoma pateikti Jus identifikuoti galinčių asmeninių duomenų. Vis tik, Jūsų bus prašoma nurodyti el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami kvietimai dalyvauti pakartotinėse apklausose bei priminimai apie prisijungimą ir dienos užduočių atlikimą, jei nuspręsite dalyvauti internetinėje intervencijoje. Tyrimo programa yra suprogramuota taip, kad tyrėjas dalyvių el. pašto adresų nemato, duomenys su el. pašto adresu nesusiejami ir pasibaigus tyrimui el. pašto adresai yra automatiškai ištrinami. Anonimiški tyrimo duomenys internetinėje sistemoje pasibaigus tyrimui bus sunaikinami, o tyrėjo bus saugomi elektroninėje laikmenoje 5 metus.

Kontaktai. Jei turėsite klausimų ar pageidausite detalesnės informacijos apie šį tyrimą, galite kreiptis el. paštu viktorija.cepukiene@vdu.lt.

Žemiau prašome išreikšti savo sutikimą/nesutikimą dalyvauti tyrime.


Dr. Viktorija Cepukiene, Vytautas Magnus University – 2020