0% avslutad

Samtycke

Tack för att du har visat intresse för att deltaga i denna studie.

Syftet med denna forskningsstudie är att öka kunskapen om interaktionen mellan systemadministratörer och brandväggsgränssnitt. Den information du uppger i denna undersökning kommer att användas i forskningssyften av [anonymized] och kan komma att presenteras vid konferenser och vetenskapliga arenor.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst, genom att kontakta författaren till denna studie på [anonymized]

Vi är intresserade av dina åsikter. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Vi efterfrågar inte ditt namn, e-postadress eller någon annan information som kan användas för att identifiera dig, så du kan känna dig bekväm med att bevara frågorna sanningsenligt.

Undersökningen består av upp till 14 frågor, varav fyra är öppna frågor. De slutna frågorna behöver besvaras. Vi ber dig vänligen att besvara de öppna frågorna, då de är av stort värde för oss. Undersökningen kommer att ta cirka 5–7 minuter att slutföra. Du kan använda en dator eller en mobil enhet för att bevara undersökningen.

Alla insamlade data kommer att behandlas strikt konfidentiellt och lagras på servrar inom EU. Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa att all information du tillhandahåller lagras i en säker miljö.

Genom att klicka på ”jag godkänner” nedan, indikerar du att du är över 18 år, har läst och förstått detta samtyckesformulär och samtycker till att deltaga i denna forskningsstudie.

Anonymized - 2018