Na 0 % dokončené

Vitajte v našom prieskume!

Účasťou na tomto prieskume pomôžete lepšiemu porozumeniu toho, čomu dávate prednosť pri Vašom cestovaní!

O tomto prieskume: Tento prieskum je súčasťou projektu Drive2theFuture ( http://www.drive2thefuture.eu/) financovaného EÚ.

Cieľom tohto prieskumu je preskúmať názory o akceptácii autonómnych vozidiel v rôznych druhoch dopravy.

Prieskum je štruktúrovaný a má tieto moduly:

  • štyri hlavné oblasti prislúchajúce ku každému druhu dopravy (letecká, vodná, železničná, cestná);
  • každá časť začína jednoduchým popisom, čo automatizácia pre tento typ dopravy znamená, vrátane jednoduchých ilustrácií a príkladov a krátkym zoznamom otázok s niekoľkými možnosťami odpovede.

Odpoveď na otázky by nemala trvať viac ako 10-15 minút. Vypĺňanie prieskumu môžete kedykoľvek ukončiť.

Neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede. Váš názor ako používateľa dopravy je pre nás najdôležitejší!

Ak vás zaujímajú výsledky prieskumu, neváhajte a dajte nám vedieť, radi Vás budeme informovať.

Všetky zozbierané informácie budú spracované anonymne a dôverne. Vaše demografické informácie sa použijú iba na kontextualizovanie štatistickej analýzy agregovaných výsledkov a nebudú publikované ani použité v žiadnej forme, okrem vyššie uvedenej štatistickej analýzy.

Všetky údaje budú bezpečne uložené a použité iba na účely práve prebiehajúceho projektu, v súlade s etickými pravidlami definovanými v rámci projektu.

Ak súhlasíte, pokračujte ďalšou časťou.

Ak máte záujem o akékoľvek ďalšie informácie o prieskume alebo otázky, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: mloukea@certh.gr

Ďakujeme za vašu účasť.


M.Sc. Pavlos Spanidis, Centre of Research and Technology Hellas - HIT – 2020