Dokončano: 0 %

Dobrodošli!

S sodelovanjem v tej anketi nam boste pomagali bolje razumeti vaše izbire v prometu.

O anketi: anketa je del projekta z imenom Drive2theFuture, delno financiranega s sredstvi EU ( http://www.drive2thefuture.eu/).

Namen ankete je raziskati vaša mnenja o sprejemanju avtonomnih vozil znotraj različnih vrst prometa.

Anketa je razdeljena na štiri glavne sklope, ki se navezujejo na različne vrste prometa (zračni, pomorski, železniški, cestni).

Vsak sklop vsebuje kratek opis pomena avtomatizacije za posamezno vrsto prometa s preprostimi primeri ter nekaj izbirnih vprašanj.

Predviden čas izpolnjevanja je 10-15 minut, če ankete ne želite izpolniti, lahko izpolnjevanje kadarkoli prekinete.

Pri tej anketi ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Zanima nas vaše mnenje, kot uporabnika različnih vrst prometa!

Če vas zanimajo rezultati raziskave, nam lahko to brez oklevanja sporočite. Z veseljem jih bomo delili z vami.

Vse zbrane informacije bodo raziskovalci obravnavali anonimno in zaupno. Vaši demografski podatki bodo uporabljeni izključno za namen kontekstualizacije statistične analize zbranih rezultatov in ne bodo objavljeni ali uporabljeni v nobeni obliki, razen za namen zgoraj omenjene statistične analize.

Vsi podatki bodo varno shranjeni in uporabljeni izključno za namen te raziskave v skladu z etičnimi načeli, definiranimi znotraj projekta.

Če se z navedenim strinjate, nadaljujte na naslednjo stran.

Za vsa dodatna pojasnila glede raziskave lahko kontaktirate:  mloukea@certh.gr 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Konzorcij Drive2theFuture


M.Sc. Pavlos Spanidis, Centre of Research and Technology Hellas - HIT – 2020