0 % genomfört

Välkommen till vår undersökning!

Genom att delta i denna undersökning hjälper du oss att förstå dina resepreferenser bättre!

Om undersökningen: Denna undersökning är en del av ett EU-finansierat projekt som heter Drive2theFuture ( http://www.drive2thefuture.eu/).

Syftet med undersökningen är att utforska dina åsikter om godkännande av autonoma fordon inom olika transportsätt.

Undersökningen är uppbyggd i moduler som motsvarar fyra olika transportslag (luftfart, sjöfart, järnväg, väg);
varje avsnitt börjar med en enkel beskrivning av vad automatisering betyder för det transportslaget, med enkla illustrativa exempel och en kort lista med flervalsfrågor.

Det borde inte ta dig mer än 10-15 minuter att besvara frågorna, och du kan avbryta när som helst.

Det finns inga rätt eller fel svar. Din åsikt som användare av olika transportslag är det som är viktigast för oss!

Om du är intresserad av resultaten från undersökningen, tveka inte att meddela oss, vi delar dem gärna med dig.

All information som samlas in kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt av forskarna. Din demografiska information kommer endast att användas för att kunna genomföra en statistisk analys av de sammanvägda resultaten, och de kommer inte att publiceras eller användas på något annat sätt än för ovan nämnda statistiska analys.

All data kommer att lagras och användas endast för det nuvarande forskningsprojektets ändamål, i enlighet med projektets etiska krav.

Om du godkänner detta, fortsätt till nästa avsnitt.

För ytterligare information om undersökningen kan du kontakta: mloukea@certh.gr

Tack för din medverkan.

Drive2theFuture konsortium


M.Sc. Pavlos Spanidis, Centre of Research and Technology Hellas - HIT – 2020