0% completed

Dobro došli u našu anketu!

Učešćem u ovoj anketi pomoći ćete nam da steknemo bolji uvid u vaše želje po pitanju putovanja!

Informacije o anketi: Ova anketa je deo projekta koji finansira EU pod nazivom Drive2theFuture ( http://www.drive2thefuture.eu/).

Svrha ankete je da se ispitaju vaši stavovi o prihvatanju autonomnih vozila za različite režime transporta.

Anketa je strukturisana na modularan način:

  • sadrži četiri osnovne oblasti koje odgovaraju četirima vrstama transporta (vazdušni, pomorski, železnički, drumski);
  • na početku svakog odeljka priložena je jednostavna definicija automatizacije za dati režim, sa jednostavnim ilustrativnim primerima i kratkom listom pitanja sa više ponuđenih opcija.

Trebalo bi da vam 10–15 minuta bude dovoljno da odgovorite na pitanja, a možete da se povučete iz upitnika u svakom trenutku.

Nema tačnih ili netačnih odgovora. Vaše mišljenje kao korisnika prevoza je ono što nam je najvažnije!

Ako ste zainteresovani za rezultate ankete, ne oklevajte da nas obavestite, a mi ćemo ih rado podeliti sa vama. 

Sve prikupljene informacije biće tretirane na anonimni i poverljiv način od strane istraživača. Vaši demografski podaci će se koristiti samo za kontekstualizaciju statističke analize zbirnih podataka i neće se objavljivati niti koristiti ni u kom obliku, osim za gorenavedenu statističku analizu.

Svi podaci biće bezbedno skladišteni i korišćeni samo u svrhu predstavljenog istraživanja, u skladu sa etičkim zahtevima definisanim u projektu.

Ako se slažete, pređite na naredni odeljak.

Za dodatne informacije o anketi, možete da se obratite putem adrese:  mloukea@certh.gr 

Zahvaljujemo vam na učestvovanju.

Drive2theFuture Consortium


M.Sc. Pavlos Spanidis, Centre of Research and Technology Hellas - HIT – 2020