0% ingevuld

Welkom op deze enquête!

Door deel te nemen, helpt u ons om uw wensen inzake mobiliteit beter te begrijpen!

Deze enquête is een onderdeel van een Europese studie 'Drive2theFuture' genoemd ( http://www.drive2thefuture.eu/), en heeft als bedoeling om een beter beeld te hebben van hoe mensen denken over autonome voertuigen en dit voor de verschillende soorten van transportmiddelen.

Deze enquête bestaat uit verschillende modules:
één hoofdstuk voor elk van de transportmiddelen (luchtverkeer, zeevaart, spoorverkeer en wegverkeer) wat begint met een eenvoudige beschrijving van wat automatisatie kan betekenen, geïllustreerd met enkele voorbeelden en vervolgens een aantal meerkeuze vragen.

Normaal gezien neemt het invullen van de vragenlijst ongeveer 10 à 15 minuten in beslag, maar je kan op elk moment de enquête onderbreken.

In deze vragenlijst zijn er geen goede of foute antwoorden. Uw mening is voor ons het belangrijkste!

Als u geïnteresseerd bent in de resultaten van de enquête, aarzel dan niet om dit ons te laten weten, we zullen ze graag delen  met u.

Alle verzamelde informatie zal door de onderzoekers op een anonieme en vertrouwelijke manier worden behandeld. Uw demografische gegevens worden alleen gebruikt om de statistische analyse van de resultaten te contextualiseren en worden niet gepubliceerd of gebruikt in welke vorm dan ook, anders dan de hierboven genoemde statistische analyse.

Alle gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt voor het doel van het huidige onderzoek, in overeenstemming met de ethische vereisten die in het project zijn vastgelegd.

Als u akkoord gaat, ga dan verder naar de volgende sectie.

Voor meer informatie  over de enquête u contact opnemen met:  mloukea@certh.gr Bedankt voor 

uw deelname.


M.Sc. Pavlos Spanidis, Centre of Research and Technology Hellas - HIT – 2020