0% ολοκληρώθηκε

Καλώς ήρθατε στην έρευνα μας!

Συμμετέχοντας σε αυτήν την έρευνα θα μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις μετακινήσεις σας!

Σχετικά με την έρευνα: Αυτή η έρευνα αποτελεί μέρος ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος, με τίτλο "Drive2theFuture" ( http://www.drive2thefuture.eu/).

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις σας σχετικά με την αποδοχή των αυτοματοποιημένων οχημάτων για διαφορετικούς τρόπους και μέσα μεταφοράς.

Η έρευνα είναι δομημένη σε τέσσερα τμήματα που αντιστοιχούν στους 4 τομείς μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές).

Kάθε τμήμα ξεκινά με μια απλή περιγραφή των επιπέδων αυτοματοποίησης οχημάτων για το εκάστοτε μέσο μεταφοράς, με απλά επεξηγηματικά παραδείγματα και μια σύντομη λίστα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από 10-15 λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας, ενώ μπορείτε να διακόψετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανά πάσα στιγμή.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Η άποψή σας ως χρήστης των μέσω μεταφοράς είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο! 

Εάν ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσματα της του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, μη διστάσετε να μας ενημερώσετε και θα χαρούμε να τα μοιραστούμε μαζί σας.

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμες και θα θεωρηθούν από τους ερευνητές ως εμπιστευτικές. Τα δημογραφικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους και δεν θα δημοσιευτούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, εκτός από την προαναφερθείσα στατιστική ανάλυση.

Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, σύμφωνα με τις δεοντολογικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο έργο.

Εάν συμφωνείτε, συνεχίστε στην επόμενη σελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε:  mloukea@certh.gr 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Η Κοινοπραξία του έργου Drive2theFuture


M.Sc. Pavlos Spanidis, Centre of Research and Technology Hellas - HIT – 2020