0% je vyplněno

Vítejte v našem průzkumu!

Účastí v tomto průzkumu nám pomůžete lépe porozumět čemu dáváte přednost při cestování!

O tomto průzkumu: Tento průzkum je součástí projektu Drive2theFuture ( http://www.drive2thefuture.eu/) který je financovaný EU.

Cílem tohoto průzkumu je zjistit názory o akceptaci autonomních vozidel v různých druzích dopravy.
Průzkum je strukturovaný a sestává z těchto modulů: čtyři hlavní oblasti věnující se jednotlivým druhům dopravy (letecká, vodní, železniční, silniční); každá část začíná jednoduchým popisem, co automatizace pro daný typ dopravy znamená, včetně jednoduchých ilustrací a příkladů a krátký seznam otázek s několika odpověďmi.

Zodpovězení otázek v dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10-15 minut. Vyplňování průzkumu můžete kdykoliv ukončit.

Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Váš názor jako uživatele dopravy je pro nás nejdůležitější!

Pokud vás zajímají výsledky průzkumu, neváhejte a dejte nám vědět, rádi Vás budeme informovat.

Všechny shromážděné informace budou zpracovány anonymně a důvěrně. Vaše demografické informace budou použity pouze na kontextualizaci statistické analýzy agregovaných výsledků a nebudou publikovány ani použity v žádné formě, kromě výše uvedené statistické analýzy.

Všechny údaje budou bezpečně uloženy a použity pouze pro účely právě probíhajícího projektu, v souladu s etickými pravidly definovanými v rámci projektu.

Pokud souhlasíte, pokračujte další částí.

Pokud máte zájem o jakékoliv další informace o průzkumu nebo otázky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: mloukea@certh.gr

Děkujeme za vaši účast.


M.Sc. Pavlos Spanidis, Centre of Research and Technology Hellas - HIT – 2020