Tento prieskum je dokončený

Ďakujeme Vám za Váš záujem!

Bohužiaľ tento prieskum skončil 11/11/2021.


Markus Launer, Ostfalia University of Applied Sciences