0% ingevuld

Beste deelnemer, 

dank u dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden worden volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet naar u worden herleid.  

De resultaten van de enquête worden gebruikt om de patiëntveiligheid in de gezondheidszorg vanuit het oogpunt van de patiënt te evalueren. Om eventuele lacunes te dichten en zwakke punten aan te pakken, willen wij op basis van de resultaten opleidingsmodules ontwikkelen. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Om een realistische beoordeling van de patiëntveiligheid te krijgen, is het belangrijk dat u de vragen zo eerlijk mogelijk beantwoordt. Gelieve deze vragenlijst slechts één keer te beantwoorden.

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen [compas@ukaachen.de].  

Hartelijk dank voor uw steun! 

Het COMPAS-consortium 

Namens Interreg (EU-financiering) 

M.Sc. Sophie Lambert, Uniklinik RWTH Aachen – 2022