0% ingevuld

Beste deelnemer,

Dank u dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden worden volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet naar u worden herleid.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de patiëntveiligheid en veerkracht in de gezondheidszorg te evalueren. Om eventuele gebreken en zwakke punten te ondersteunen, willen wij op basis van de resultaten opleidingsmodules ontwikkelen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Om een realistische beeld van patiëntveiligheid te krijgen, is het belangrijk dat u de vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk beantwoordt. Gelieve deze vragenlijst slechts één keer te beantwoorden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op [compas@ukaachen.de].

Hartelijk dank voor uw deelname!
Het COMPAS-consortium
Namens Interreg (EU-financiering)

Projectleider:
PD Dr. Saša Sopka, University Hospital RWTH Aachen

Project manager:
Dr. Leonie Löffler, University Hospital RWTH Aachen

Project partners:
Prof. Dr. Alexandre Ghuysen, Liège University
Dr. Daniëlle Verstegen, Maastricht University

Bild

Project Management: Dr. Leonie Löffler, COMPAS project , University Hospital RWTH Aachen