0% voltooid

Beste dames en heren, 

Wij onderzoeken de verschillende mogelijkheden om beweging uit te drukken in de Nederlandse omgangstaal. Het zou ons zeer helpen als u 10 minuten de tijd zou kunnen nemen om de volgende anonieme enquête in te vullen.

U heeft tot taak een aantal zinnen te completeren. Bij elk zinnetje staat een bijbehorend plaatje dat de bedoelde situatie weergeeft. Wij vragen u de vragen zodanig te beantwoorden alsof u met iemand spreekt met wie u bent opgegroeid. Uw antwoorden mogen dus van het officiële schriftelijke Nederlands afwijken.

Over hoe meer gegevens we uiteindelijk beschikken, hoe zekerder we kunnen zijn van onze conclusies. Daarom zouden we dankbaar zijn als u deze link met vrienden zou kunnen delen.

Aan het einde van de vragenlijst hebt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een loterij voor vier 5- vouchers van de HEMA.

Bij voorbaat dank! 

Jeffrey Pheiff, M.A. (Philipps-University Marburg) & 
Lea Schäfer, Dr. (Heinrich-Heine-University Düsseldorf)