Enkäten är stängd.

Tack för ditt intresse!

Sista dagen för att delta i den här undersökningen var tyvärr den 12 maj 2021.

Kandidatuppsatsen som den här undersökningen var en del av finns nu tillgänglig på DiVA: http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1568676&dswid

Sofie Norgren & Viktor Nyman, Högskolan i Skövde – 2021