نظرسنجی تکمیل شد

از علاقه شما متشکریم!

این نظرسنجی از زمان 08/31/2022به پایان رسیده است.


Dr. Daniel Geschke, موسسه دموکراسی و جامعه مدن / بنیاد آمادئو آنتونیو, حمایت روانی اجتماعی