Denna enkät har slutförts.

Tack för ditt intresse.

Sista dagen för att delta i denna undersökning var tyvärr den 10/30/2021.


Valentin Ritschl, Medical University of Vienna – 2021