Spørreundersøkelsen er avsluttet

Takk for interessen!

Denne spørreundersøkelse ble avsluttet den 30.10.2021.


Valentin Ritschl, Medical University of Vienna – 2021