Denna enkät har slutförts.

Tack för ditt intresse.

Sista dagen för att delta i denna undersökning var tyvärr den 07/31/2023.


Dr. Babett Lobinger, Deutsche Sporthochschule Köln – 2023