Poštovani/a,

 

Zahvaljujemo Vam se što ste izdvojili vreme za učešće u našem istraživanju. Upitnik koji je pred Vama je deo projekta koji se bavi mišljenjem ljudi o određenim društvenim grupama. Ovo istraživanje sprovodi tim socijalnih psihologa sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Svojim učešćem u ovom istraživanju doprinežete razumevanju društvenih pitanja koja su značajna za naše podneblje. 

Želimo da naglasimo da u upitniku nema tačnih i pogrešnih odgovora; zanima nas Vaše lično mišljenje. Vaše učešće je individualno, pa Vas molimo da Vaši odgovori budu najbliži Vašem ličnom utisku. Takođe Vas molimo da odgovorite na sva pitanja.

Popunjavanje upitnika traje 15-20 minuta. Upitnik je u potpunosti anoniman, što znači da nigde neće biti zabeležen Vaš lični identitet, odnosno da nećemo biti u mogućnosti da odgovore povežemo sa pojedinačnim ispitanicima. Zbog toga se nadamo da ćete odgovarati iskreno. Napominjemo da u svakom trenutku možete da prekinete sa učešćem ukoliko to želite.

Ukoliko započnete popunjavanje upitnika, smatraćemo da ste pročitali ovo uputstvo i da ste informisani o ciljevima i proceduri sprovođenja studije.

Zahvaljujemo Vam se na Vašem doprinosu ovom istraživanju!