0 % genomfört

Hur kan vi på bästa sätt stödja hälsoprofessioner inom reumatologii deras forskningsverksamhet i Europa?

Kära kollega, kära deltagare,

Vi vill bjuda in dig att delta i en studie med titeln "Hur kan vi på bästa sätt stödja hälsoprofessioner inom reumatologi (HPR) i deras forskningsverksamhet i Europa?". Studien har initierats av företrädare för olika hälsoprofessioner och av EULAR’s (European Alliance of Associations for Rheumatology) forskningscenter.

Vi vet lite om HPR:s erfarenheter, perspektiv och behov när det gäller deras forskningsverksamhet. Dessa kan dessutom variera avsevärt från land till land. Med den här undersökningen vill vi identifiera faktorer som kan underlätta eller hindra er forskningsverksamhet. Enkäten kommer att finnas tillgänglig på mer än 20 språk för att möjliggöra deltagande från HPR i hela Europa.

Vi vill gärna inkludera:

 • Biostatistiker
 • Dietister/nutritionister
 • Epidemiologer/folkhälsospecialister
 • Idrottsforskare och biomekaniker
 • Sjuksköterskor
 • Nursing assistants (gäller endast I engelsktalande länder, hoppa över)
 • Arbetsterapeuter
 • Ortopedtekniker/Gipstekniker
 • Apotekare
 • Sjukgymnaster/fysioterapeuter
 • Physician assistants (gäller endast I engelsktalande länder, hoppa över)
 • Podiatriker
 • Psykologer
 • Socionomer
 • eller företrädare för andra hälsovårdsyrken

Du får gärna sprida länken till alla dina kollegor. Tack!

Undersökningen hjälper oss att utveckla initiativ och åtgärder för att främja HPR:s forskningsverksamhet och stödja dem på bästa möjliga sätt. Även om du inte vet något om EULAR eller inte har deltagit i någon forskningsverksamhet hittills är vi intresserade av din åsikt och ber dig fylla i frågeformuläret. Det finns inga rätta eller felaktiga svar eftersom vi är intresserade av ditt perspektiv i denna fråga. Att fylla i enkäten kommer att ta cirka 10 minuter. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Vi rekommenderar att du använder en bärbar eller stationär dator för att förbättra läsbarheten. .

p>Dina svar är anonyma och kan inte kopplas till någon enskild person. Den information som samlas in i denna undersökning kommer att hållas strikt konfidentiell och kommer endast att användas för denna studie. Uppgifterna kommer att lagras vid det medicinska universitetet i Wien, Österrike. Resultaten av denna undersökning kan komma att publiceras som en vetenskaplig artikel i tryckt form eller online och presenteras vid konferenser.

Genom att klicka på knappen "Nästa" nedan samtycker du till att delta i studien och tillåter att dina anonymiserade uppgifter används för analys. Du kan också pausa frågeformuläret och återvända till det senare om du vill. Tack så mycket för ditt deltagande! Ditt bidrag är viktigt för utvecklingen och genomförandet av strategier för att på bästa sätt stödja ett brett spektrum av forskningsverksamhet inom reumatologi. .

Om du har några frågor kan du när som helst kontakta studiegruppen genom att skicka ett e-postmeddelande till Erika Mosor, PhD (erika.mosor@meduniwien.ac.at).


Med vänliga hälsningar från EULAR:s projektgrupp för HPR-undersökningen


Erika Mosor, PhD, Medical University of Vienna – 2022