Na 0 % dokončené

Ako môžeme čo najlepšie podporiť zdravotníckych pracovníkov v reumatológii (HPR) v ich výskumných aktivitách v celej Európe?

Vážený kolega, vážený účastník,

Chceme vás pozvať k účasti na štúdii s názvom "Ako môžeme čo najlepšie podporiť zdravotníckych pracovníkov v reumatológii (HPR) v ich výskumných aktivitách v celej Európe?" Túto štúdiu iniciovali zástupcovia rôznych zdravotníckych profesií a výskumné centrum EULAR (Európska aliancia združení pre reumatológiu).

O skúsenostiach, perspektívach a potrebách HPR v súvislosti s ich výskumnými aktivitami vieme len málo. Okrem toho sa môžu v jednotlivých krajinách výrazne líšiť. Týmto prieskumom chceme identifikovať faktory, ktoré môžu uľahčovať alebo brzdiť vaše výskumné aktivity. Tento prieskum bude k dispozícii vo viac ako 20 jazykoch, aby sa ho mohli zúčastniť HPR z celej Európy.

Radi by sme zahrnuli:

 • Bio/klinických štatistikov
 • Dietológov/výživových poradcov
 • Epidemiológov/odborníkov na verejné zdravie
 • Pohybových /športových vedcov/biomechanikov
 • Sestry/zdravotníkov
 • Ošetrovateľských asistentov
 • Ergoterapeutov
 • Ortopedických technikov/bandážistov
 • Lekárnikov
 • Fyzioterapeutov/fyzioterapeutky
 • Asistentov lekára
 • Podiatrov
 • Psychológov
 • Sociálnych pracovníkov
 • alebo zástupcov príbuzných zdravotníckych profesií

Neváhajte a rozošlite tento link VŠETKÝM svojim kolegom. Ďakujeme!

Tento prieskum nám pomôže vypracovať iniciatívy a opatrenia na propagáciu výskumných činností HPR a ich čo najlepšiu podporu. Aj keď o EULAR nič neviete alebo ste sa doteraz nezapojili do žiadnych výskumných aktivít, zaujíma nás Váš názor a prosíme Vás o vyplnenie dotazníka. Neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede, pretože nás zaujíma Váš pohľad na túto problematiku. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 10 minút. Vaša účasť na tomto prieskume je úplne dobrovoľná a môžete ju kedykoľvek odvolať

Pre lepšiu čitateľnosť odporúčame používať notebook alebo počítač.

Vaše odpovede sú anonymné a nemožno ich spájať s konkrétnymi osobami. Informácie získané v tomto prieskume budú prísne dôverné a budú použité len na účely tejto štúdie. Údaje budú uložené na Lekárskej univerzite vo Viedni v Rakúsku. Výsledky tejto štúdie môžu byť publikované ako vedecký článok v tlačenej alebo online podobe a prezentované na konferenciách.

Kliknutím na tlačidlo "Ďalej" nižšie súhlasíte s účasťou na tejto štúdii a s použitím vašich anonymizovaných údajov na analýzu. Vyplňovanie dotazník môžete prerušiť a vrátiť sa k nemu neskôr, ak si to želáte. Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu účasť! Váš príspevok je dôležitý pre vývoj a implementáciu stratégií na čo najlepšiu podporu širokého spektra výskumných aktivít v oblasti reumatológie.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na študijný tím e-mailom na adresu Erika Mosor, PhD (erika.mosor@meduniwien.ac.at).


S úctou, tím projektu EULAR HPR Research Survey Project Team


Erika Mosor, PhD, Medical University of Vienna – 2022