Wypełniono 0%

Jak możemy najlepiej wspierać profesjonalistów zdrowia w reumatologii (HPR) w ich działalności badawczej w całej Europie?

Drogi kolego, drogi uczestniku,

Chcemy zaprosić Państwa do udziału w badaniu zatytułowanym „Jak możemy najlepiej wspierać profesjonalistów zdrowia w reumatologii (HPR) w ich działalności badawczej w całej Europie?". Badanie to zostało zainicjowane przez przedstawicieli różnych zawodów medycznych oraz Centrum Badawcze EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology).

Niewiele wiemy o doświadczeniach, perspektywach i potrzebach HPR dotyczących ich działalności badawczej. Co więcej, mogą się one znacznie różnić w zależności od kraju. Za pomocą tej ankiety chcemy zidentyfikować czynniki, które mogą ułatwiać lub utrudniać działalność badawczą. Ankieta będzie dostępna w ponad 20 językach, aby umożliwić uczestnictwo HPR z całej Europy.

Chcielibyśmy włączyć do akcji osoby pracujące w następujących zawodach:

 • Biostatystycy/statystycy kliniczni
 • Dietetycy/naukowcy ds. żywienia
 • Epidemiolodzy/specjaliści zdrowia publicznego
 • Naukowcy zajmujący się ruchem/sportem/Biomechanicy
 • Pielęgniarki/pielęgniarze
 • Opiekunowie medyczni
 • Terapeuci zajęciowi
 • Technicy ortopedzi
 • Farmaceuci
 • Fizjoterapeuci
 • Asystenci lekarzy
 • Podiatrzy
 • Psychologowie
 • Pracownicy socjalni
 • lub przedstawiciele zawodów pokrewnych związanych ze zdrowiem

Prosimy o rozpowszechnienie tego linku wśród swoich kolegów. Dziękujemy!

Ankieta ta pomoże nam w opracowaniu inicjatyw i działań mających na celu promowanie działalności badawczej HPR i wspieranie jej w najlepszy możliwy sposób. Nawet jeśli nie wiesz nic o EULAR lub nie byłeś/aś dotychczas zaangażowany/a w żadną działalność badawczą, jesteśmy ciekawi Twojej opinii i prosimy o wypełnienie ankiety. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, ponieważ interesuje nas Państwa spojrzenie na tę kwestię. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Twój udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili możesz się wycofać.

Zalecamy korzystanie z laptopa lub komputera stacjonarnego dla lepszej czytelności.

Państwa odpowiedzi są anonimowe i nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą. Informacje zebrane w tej ankiecie będą traktowane jako ściśle poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tego badania. Dane będą przechowywane na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, Austria. Wyniki tego badania mogą zostać opublikowane w formie artykułu naukowego wydrukowanego lub online oraz zaprezentowane na konferencjach.

Klikając poniżej przycisk "Dalej", wyrażasz zgodę na udział w tym badaniu i zezwalasz na wykorzystanie Twoich anonimowych danych do analizy. Możesz również wstrzymać wypełnianie kwestionariusza i wrócić do niego wedle życzenia później. Bardzo dziękujemy za Twój udział! Twój wkład jest ważny dla rozwoju i wdrażania strategii, aby jak najlepiej wspierać szeroki zakres działań badawczych w dziedzinie reumatologii.

W razie jakichkolwiek pytań można w każdej chwili skontaktować się z zespołem badawczym, wysyłając e-mail do dr Eriki Mosor (erika.mosor@meduniwien.ac.at).


Z poważaniem, Zespół Projektu Ankiety Badawczej EULAR HPR


Erika Mosor, PhD, Medical University of Vienna – 2022