0% % fullført

Hvordan kan vi best støtte helsepersonell innen revmatologi (HPR) i deres forskningsaktiviteter over hele Europa?

Kjære kollega, kjære deltaker,

Vi ønsker å invitere deg til å delta i en studie med tittelen "Hvordan kan vi best støtte helsepersonell innen revmatologi (HPR) i deres forskningsaktiviteter over hele Europa?" Denne studien ble initiert av representanter for ulike helseprofesjoner og EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) Research Centre.

Vi vet lite om helsepersonells erfaringer, perspektiver og behov når det gjelder forskningsaktiviteter. Disse kan variere betydelig fra land til land. Med denne undersøkelsen ønsker vi å identifisere faktorer som kan fremme eller hemme dine forskningsaktiviteter. Denne undersøkelsen er tilgjengelig på mer enn 20 språk for å inkludere helsepersonell fra hele Europa.

Vi vil gjerne inkludere:

 • Bio/kliniske statistikere
 • Kostholdseksperter/ernæringsfysiologer
 • Epidemiologer/Folkehelsespesialister
 • Bevegelsesvitere/Idrettsvitere/Biomekanikere
 • Sykepleiere
 • Ergoterapeuter
 • Ortopedteknikere/Bandagister
 • Farmasøyter
 • Fysioterapeuter
 • Legeassistenter
 • Fotterapeuter
 • Psykologer
 • Sosionomer eller andre helsepersonell-representanter

Send gjerne lenken til ALLE kollegene dine. Takk skal du ha!

Denne undersøkelsen vil hjelpe oss å utvikle tiltak for å fremme helseforskning innenfor revmatiske- og muskelskjelett sykdommer på best mulig måte.

Selv om du ikke vet noe om EULAR eller ikke har vært involvert i noen forskningsaktiviteter så langt, er vi interessert i din mening og ber deg fylle ut spørreskjemaet. Det er ingen riktige eller gale svar da vi er interessert i ditt perspektiv på denne saken. Det vil ta ca. 10 minutter å fullføre undersøkelsen. Din deltakelse i denne undersøkelsen er helt frivillig, og du kan trekke deg når som helst.

Vi anbefaler å bruke en bærbar eller stasjonær pc for bedre lesbarhet.

Svarene dine vil være anonyme og kan ikke knyttes til noen enkeltperson. Informasjonen som samles inn i denne undersøkelsen er strengt konfidensiell og vil kun bli brukt til denne studien. Data vil bli lagret ved det medisinske universitetet i Wien, Østerrike. Resultatene kan publiseres som en vitenskapelig artikkel i elektronisk eller papirformat, og presenteres på konferanser.

Ved å klikke på "Neste"-knappen nedenfor, godtar du å delta i denne studien og å la dine anonymiserte data benyttes i analyser. Du kan sette spørreskjemaet på pause og gå tilbake til det senere dersom du ønsker det. Tusen takk for deltakelsen! Ditt bidrag er viktig for utvikling og implementering av strategier for best mulig støtte for et bredt spekter av forskningsaktiviteter innen revmatologi.

Hvis du har spørsmål, kan du når som helst kontakte studieteamet ved å sende en e-post til Erika Mosor, PhD (erika.mosor@meduniwien.ac.at).


Med vennlig hilsen EULAR HPR Research Survey Project Team


Erika Mosor, PhD, Medical University of Vienna – 2022