0% valmis

Kuidas me saame kõige paremini toetada kogu Euroopa reumatoloogia tervishoiutöötajaid nende teadustegevustes?

Lugupeetud kolleeg, lugupeetud osaleja!

Soovime teid kutsuda osalema uuringus „Kuidas me saame kõige paremini toetada kogu Euroopa reumatoloogia tervishoiutöötajaid nende teadustegevustes“? Selle uuringu algatasid erinevate tervishoiutöötajate esindajad ja EULARi (Euroopa Reumatoloogiaühenduste Liit) uurimiskeskus.

Me teame vähe reumatoloogia tervisetöötajate kogemustest, perspektiividest ja vajadustest seoses nende teadustegevustega. Lisaks võivad need ka riigiti oluliselt erineda. Selle uuringuga tahame välja selgitada tegurid, mis teie teadustegevusi hõlbustavad või pärsivad. Uuring on kättesaadav rohkem kui 20 keeles, et võimaldada kogu Euroopa reumatoloogia tervesespetsialistide osalemine.

Me sooviksime kaasata ka:

 • Bio/kliinilised statistikud
 • Dietoloogid/toitumisteadlased
 • Epidemioloogid/rahvatervise spetsialistid
 • Liikumis-/sporditeadlased/biomehaanika spetsialistid
 • Õed/ õed-praktikud
 • Õendusabilised
 • Tegevusterapeudid
 • Ortopeediatehnikud
 • Farmatseudid
 • Aparaatse füsioteraapia spetsialistid/Füsioterapeudid
  Arsti assistendid
 • Jalaravi setsialistid
 • Psühholoogid
 • Sotsiaaltöötajad
 • või seonduvate tervishoiuvaldkondade esindajad

Palun levitage seda linki julgelt KÕIGILE oma kolleegidele. Aitäh!

See uuring aitab meil arendada algatusi ja tegevusi, et edendada reumatoloogia tervisespetsialistide teadustegevusi ja toetada seda parimal võimalikul viisil. Isegi kui Te ei tea midagi EULARist või ei ole seni osalenud üheski teadustegevuses, oleme huvitatud Teie arvamusest ja palume Teil küsimustik täita. Ei ole õigeid ega valesid vastuseid, sest meid huvitab teie seisukoht selles küsimuses. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit. Teie osalemine selles uuringus on täiesti vabatahtlik ja Te võite igal hetkel loobuda.

Parema loetavuse huvides soovitame kasutada sülearvutit või lauaarvutit.

Teie vastused on anonüümsed ja neid ei saa seostada ühegi isikuga. Selles uuringus kogutud teavet hoitakse rangelt konfidentsiaalsena ja seda kasutatakse ainult käesoleva uuringu jaoks. Andmeid säilitatakse Viini Meditsiiniülikoolis Austrias. Uuringu tulemused võidakse avaldada teadusartiklina trükis või veebis ning neid võidakse esitada konverentsidel.

Vajutades allpool olevale nupule "Edasi", nõustute selles uuringus osalema ja annate loa oma anonüümseid andmeid analüüsiks kasutada. Soovi korral võite küsimustiku täitmise peatada ja hiljem jätkata. Suur tänu Teile osalemise eest! Teie panus on oluline strateegiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks, et toetada kõige paremini mitmesuguseid teadusuuringuid reumatoloogia valdkonnas.

Kui Teil on küsimusi, võite igal ajal võtta ühendust uurimismeeskonnaga, kirjutades e-posti aadressil Erika Mosor, PhD (erika.mosor@meduniwien.ac.at)./>


Lugupidamisega, EULARi HPR-uuringu projekti meeskond


Erika Mosor, PhD, Medical University of Vienna – 2022