Välkommen att delta 


Den här studien handlar om autistiska personers syn på följande frågor 

• Olika typer av studier om autism
 Olika typer av behandling och stöd
 Hur autistiska personer bör representeras

Resultaten kommer att användas för att identifiera prioriteringar för förbättringar i Europa som helhet och i enskilda länder. . 


Studien organiseras och finansieras av Europeiska rådet för autistiska personer (EUCAP)
.  

EUCAP är en paraplyorganisation för 16 nationella och regionala organisationer med autistiska ledare i Europa. 

Undersökningen riktar sig endast till autistiska personer (både formellt diagnostiserade och självidentifierade) som bor i Europa.

Du kan ta hjälp av en person för att svara på frågorna, så länge svaren representerar dina egna åsikter eller synpunkter.

Det kommer att ta cirka 10–15 minuter att fylla i enkäten online. 

Endast tre frågor är obligatoriska (markerade med en *), men vi ber dig att besvara så många som möjligt.

Du kan pausa enkäten förutsatt att du håller webbsidan aktiv. Det är frivilligt att fylla i enkäten och du kan avbryta när som helst.

Du kan delta anonymt och ingen kommer att kunna identifiera respondenterna.
Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för EUCAP:s forskargrupp. 

Enkäten finns på danska, engelska, finska, franska, italienska, rumänska, spanska, svenska, nederländska, tjeckiska och tyska.

Vänligen fyll endast i en version.

Genom att besvara enkäten samtycker du till att delta i undersökningen. Du kan ladda ner en mer detaljerad version av denna deltagarinformation HÄR. 


Om du har ytterligare frågor kan du kontakta forskargruppen via e-post (survey@eucap.eu). 


EUCAP:s forskningsgrupp: 

Silke Lipinski (D), Annikka Suoninen (FI), Diederik Weve (NL)