Vítáme vás k účasti

Tato studie se zabývá názory lidí s autismem na:
- různé typy studií o autismu
- různé typy léčby či terapie a podpory
- jak by měli být lidé na spektru autismu zastoupeni

Výsledky budou použity k určení priorit pro zlepšení v rámci Evropy jako celku i jednotlivých zemí.


Tuto studii organizuje a financuje Evropská rada autistických osob (EUCAP).  
EUCAP je zastřešující organizací pro 16 národních a regionálních organizací v Evropě, řizených autistickými osobami.


Tento průzkum je určen pouze pro autistické osoby (formálně diagnostikované i sebeidentifikované) žijící v Evropě.
Můžete využít asistenta, odpovědi však mají vyjadřovat vaše vlastní názory nebo pohled na věc.


Vyplnění online dotazníku zabere přibližně 10-15 minut.
Pouze 3 otázky jsou povinné (označené *), ale prosíme vás, abyste jich vyplnili co nejvíce.

Dotazník můžete na přestávku přerušit za předpokladu, že ponecháte stránku prohlížeče aktivní. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a můžete jej kdykoli ukončit.

Průzkumu se můžete zúčastnit anonymně a nikdo nebude moci identifikovat respondenty.
Úplné údaje budou přístupné pouze výzkumnému týmu EUCAP.

 

Průzkum je k dispozici v češtině, dánštině, holandštině, angličtině, finštině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině a švédštině. Vyplňte prosím pouze jednu verzi.


Vyplněním dotazníku souhlasíte s účastí ve studii. Podrobnější verzi těchto informací pro účastníky si můžete stáhnout ZDE.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů se prosím obraťte na výzkumný tým prostřednictvím e-mailu (survey@eucap.eu).

  

Výzkumný tým EUCAP:  

Silke Lipinski (D), Annikka Suoninen (FI), Diederik Weve (NL)