שאלון זה מיועד לצורך מיון ראשוני של מועמדים להשתתף במחקר DynaMORE. מטרת המחקר היא זיהוי מנגנוני חוסן להתמודדות עם מצבי דחק. השאלון מהווה שלב מקדים ונפרד מהמחקר גופו. הוא מיועד לקבוע אם תתאים להשתתף במחקר או לא. אם תמצא מתאים להשתתפות במחקר, תתבקש לחתום על טופס הסכמה מדעת. הסכמתך למלא שאלון זה איננה מהווה הסכמה להשתתפות במחקר או לשימוש במידע שתספק למטרות המחקר גופו, אלא רק לצורך מיון המועמדים. שאלון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אבל הוא מיועד לבני כל המגדרים. המחקר עצמו יימשך כ-9 חודשים. במהלך תקופה זו נשלח למשתתפי המחקר באופן קבוע שאלונים עליהם הם יענו בביתם. בנוסף, במהלך התקופה, יהיו 6 תקופות ניטור, כשכל תקופה תימשך שבוע אחד, בהן נשאל על שינויים יומיים בהתנהגות ובחוויות החיים שהמשתתפים חווים בעזרת אפליקציה ייעודית (בסמארטפון) שפותחה עבור המחקר. במהלך שבועות הניטור גם יינתן למשתתפים שעון חכם שיקליט מדדים פיזיולוגיים. בתחילת המחקר יהיו שני מפגשים במכון סגול בביה"ח איכילוב. במהלך פגישות אלה המשתתפים יבצעו מטלות קוגניטיביות, שחלקן יהיו במהלך סריקת fMRI, ויענו על שאלונים. שאלון המיון הראשוני שכאן כולל שאלות בעלות אופי אישי, כגון שאלות על משברים אישיים, זוגיים ומקצועיים שחווית, ונושאים רגישים נוספים. המענה על השאלון הינו אנונימי ויימשך מספר דקות. למעט גיל, תאריך לידה ומין אינך מתבקש למלא פרטים שעלולים לזהות אותך. איננו אוספים פרטים המזהים אותך, כגון שם, כתובת או מזהה אחר (כתובת IP או נתוני מיקום) ולא כל פרט אחר העלול לזהותך באופן ישיר. על בסיס תשובותיך לשאלון, נקבע אם אתה מתאים להשתתפות במחקר. הקביעה היא אוטומטית ומידית. אם תמצא מתאים, תתבקש בסיום השאלון למסור את כתובת הדוא"ל שלך. כתובת הדוא"ל שלך תישמר בנפרד מתשובותיך לשאלון ולא ניתן יהיה לקשר ביניהן. באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת, ישלח אלייך דוא"ל אוטומטי עם כתובת הדוא"ל של צוות המחקר. במידה ותהיה מעוניין להשתתף במחקר תצטרך לשלוח דוא"ל לצוות המחקר עם פרטי ההתקשרות שלך והם יצרו איתך קשר על מנת להסביר לך בצורה מפורטת אודות המחקר. אם תחליט להשתתף במחקר, נרצה לקשר את המידע שנאסף בשאלון המיון הראשוני לשאר המידע שייאסף ממך במהלך המחקר. לשם כך, תתבקש לקבוע לעצמך שם משתמש בשלב מסירת כתובת הדוא"ל שלך, שבאמצעותו נוכל בהמשך התהליך, ורק לאחר שתקבל הסבר מפורט אודות המחקר ותחתום על טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר, לקשר בין השאלון לבין מספר מזהה ייחודי שניצור עבורך כמשתתף במחקר. אם לא תימצא מתאים להשתתפות במחקר, החוקרים יהיו רשאים להשתמש בשאלון שמילאת, ושממילא אינו מזהה אותך, באופן אגרגטיבי ובלתי מזוהה לצורך מחקר סטטיסטי. אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע במחקר לרבות בהליך מיון המועמדים. לשם שמירת המידע, מופעלים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, לא נוכל להתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות אותנו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
אני מסכים שהמידע שייאסף באמצעות השאלון יישמר באופן אנונימי כמפורט לעיל. אם אמצא מתאים למחקר, אני מסכים למסור את כתובת הדוא"ל שלי על מנת שניתן יהיה ליצור עמי קשר לצורך המשך תהליך ההצטרפות למחקר. אני מודע לכך שלא ניתן לקשר בין המידע שנתתי לבין כתובת הדוא"ל שלי ללא שם המשתמש שאצור בסיום השאלון. אם אמצא מתאים להשתתף במחקר ואחליט להשתתף בו, אני מסכים למסור את שם המשתמש שלי לחוקרים כך שיוכלו לקשר בין המידע שמסרתי במסגרת שאלון המיון הראשוני לשאר המידע שייאסף ממני במהלך המחקר.
אם לא אמצא מתאים להשתתף במחקר, החוקרים יהיו רשאים להשתמש בשאלון שמילאתי, ושממילא אינו מזהה אותי, באופן אגרגטיבי ובלתי מזוהה לצורך מחקר סטטיסטי.